תהילה מישור

tehila.mishor@mail.huji.ac.il

החוג ללימודי תרבות

נושא המחקר: דת באופרה

מלגת נשיא תשס"ט