תאופיק דעאדלה

taufikd@gmail.com

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר: שפת הציור של אסכולת הראת המאוחרת: שני כתבי-יד מאוירים של ח'מסה מאת נט'אמי כמקרה מבחן.

תקציר המחקר: עבודתי בוחנת את הציורים בשני כתבי יד מאויירים שנוצרו בעיר הראת, אפגניסתאן של ימינו, במחצית השניה של המאה החמש-עשרה. שני ההיבטים העיקריים הניבחנים בעבודתי הינם: ההיבט האיקונוגרפי מצד אחד וההשלמה שהיבט זה מקבל מהמרכיבים הצורניים בציור מצד שני. הטקסט של נט'אמי הועתק ואויר באסכולות ציור שונות שהתקיימו לפני, בו זמנית ואחרי אסכולת הציור ההראתית. הנחת היסוד עליה מתבסס הדיון, גורסת שהתפיסה הדתית בכלל ובמיוחד הזרם הצופי הנקשבנדי, השפיעו על הציירים באסכולה. הציורים נחקרים כטקסטים אשר יש למצוא את הדרך לפענחם. פענוח הטקסטים/ ציורים בשני כתבי היד יש בהם לתרום לקריאת שאר הציור מהאסכולה ההראתית. מלבד התרומה להבנת עומק הציור באסכלה האמורה, יש בעבודתי גם תרומה להבנת חלק מהלכי הרוח שהתקיימו בעיר שהייתה מוקד תרבותי שהשפיע על השושלות הבאות באיראן ובהודו.

 

מלגת נשיא תשס"ח