ד"ר שרה בנינגה

sarabenninga@gmail.com

חוג:תולדות האומנות

נושא המחקר: הגוף העגלגל ביצירתו של רובנס.

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט שלי, תחת הנחייתן של פרופ' ליובה פרידמן וד"ר לולה קנטור-קזובסקי, תעסוק בייצוג הגוף השמן-עגלגל ביצירתו של פיטר פול רובנס. מחקרי יבחן את דימוי הגוף העגלגל וייצוגו באמנותו של רובנס תוך כדי השוואה ליצירותיהם של בני זמנו, תוך התייחסות לכתבים הפילוסופיים והתרבותיים של התקופה, ותוך בחינה של הגישות האסתטיות, הספרותיות והרפואיות לשאלת האנדומורפיות על התפר שבין סוף המאה ה-16 ותחילת המאה ה-17.

מלגת נשיא תשע"א