שמיר יגר

yeger450@gmail.com

החוג להיסטוריה כללית

נושא המחקר: תעמולה נאצית ומערכת החינוך ברייך השלישי

תקציר המחקר: את עבודת הדוקטורט אני כותב בהנחייתו של פרופ' משה צימרמן מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית.

המחקר יעסוק במערכת החינוך של הרייך השלישי. היטלר סימן עוד בשנות העשרים את חינוך הנוער הגרמני כמפתח להצלחתה של התנועה הנאציונאל - סוציאליסטית והגשמת חלומו בדבר "הרייך של אלף השנים". לשם כך הושקעו משאבים רבים מייד עם עלייתה של המפלגה לשלטון בינואר 1933.

בכוונתי לבחון באיזו מידה הצליחו לחלחל השינויים האידאולוגיים שהוכתבו על ידי המפלגה הנאצית ומשרד החינוך. במוקד המחקר יעמוד הפער שבין המדיניות הרשמית ליישומה בפועל במחוזות שונים ברחבי גרמניה.

מלגת נשיא תש"ע