שלומית ויגודה כהן

שלומית ויגודה

פילוסופיה

נושא המחקר: דיונים עכשוויים באתיקה ובמטא-אתיקה לאור פרטיקולריזם

שם המדריך: פרופ' דוד אנוך

תקציר: פרטיקולריזם המוסרי הוא ההשקפה הגורסת (בניגוד לג'נרליזם) שבבסיס החשיבה והשיפוטים המוסריים לא צריכים לעמוד עקרונות מוסריים; אמיתות מוסריות אינן תלויות בקיומם של עקרונות מוסריים. למרות הוויכוח הער לגבי נכונותה של עמדה זו, למיטב ידיעתי לא נעשתה כמעט עבודה שבחנה כיצד יכולה תפיסה פרטיקולריסטית לתרום לדיונים אחרים באתיקה נורמטיבית ובמטא-אתיקה. עם זאת, דווקא משום שהרבה מן הדיון העכשווי בתחומים אלה מניח – גם אם לא באופן מפורש - מסגרת ג'נרליסטית, יהיה זה מעניין לראות אילו ההשלכות תהינה לדיונים אלה, אם הפרטיקולריזם יתברר כעמדה הנכונה. העבודה שלי תתמקד בכמה השלכות כאלו.

פרסומים:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phpr.12524

מלגת נשיא תשע"ה

מלגת רוטנשטרייך תשע"ז