ד"ר שי שיר

shaishir@gmail.com

 החוג ללימודי אסלאם ומזה"ת

נושא המחקר: נשים מוסלמיות שליטות בימי הביניים

תקציר המחקר: המחקר עוסק בתופעה ייחודית של שלטון נשים בחברות האסלאמיות של אזור איראן רבתי, ושל תפקידי הנשים בראש הפירמידה של האליטה השלטת בתקופה שלאחר התבססות המדינה המונגולית באזור (החל משנת 1260). המחקר יבחן שאלות הנוגעות להתהוותה של תופעת שלטון הנשים, לבירור מקיף של מאפייניה, ולהבנתה כתוצאה של המפגש בין הנוהגים החברתיים של מרכז אסיה עם העולם המסלמי וההלכה האסלאמית בפרט.

מלגת נשיא תשס"ט