ש"י איבלמן לוין

שי איבלמן

ספרות עברית

נושא המחקר: 'איכא דאמרי'- סיפורים בעלי שתי סיומות בספרות חז"ל   

מנחה: ד"ר יהושע לוינסון

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ו