שיר חורי

חורי

החוג לתולדות האמנות

נושא המחקר: אמנות עתיקה

מנחה: פרופ' רינה טלגם

שנת תחילת המלגה: תש"ף