שיר ונטורה

שיר ונטורה

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: היסטוריה תרבותית וחזותית של זנות בפריס הקדם מודרנית

שנת תחילת המלגה: תשפ"א