שיר ונטורה

שיר ונטורה

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: היסטוריה תרבותית וחזותית של זנות בפריס הקדם מודרנית

מנחה פרופ' משה סלוחובסקי

שנת תחילת המלגה: תשפ"א