ד"ר רע גולן

רע גולן

התכנית להסטוריה ופילוסופיה של המדע

נושא המחקר: אי-היקבעות פנימית, פורמליזם ומה שמעבר לו: מסה על היחס בין פורמליות לנורמטיביות בלוגיקה

שם המנחה: פרופ' קרל פוזי

תקציר: אני מבקש לעמוד על היחס בין פורמליות לנורמטיביות בלוגיקה, תוך טענה שיש מתח מובנה בין השניים. אני מבקש לגשר על המתח הזה תוך פיתוח גישה פנומנולוגית ליסודות הלוגיקה.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה

מלגת נשיא תשע"ג