ד"ר רענן אייכלר

raanan.eichler@mail.huji.ac.il

החוג למקרא

נושא המחקר: מוקדי פולחן במקדש שלמה.

תקציר המחקר: מחקרי נעשה בחוג למקרא, בהנחיית ד"ר ברוך שורץ. בעבודה שלי אדון בין השאר במקורם של הארון, הכרובים, הכפורת והאשרה, באופיים בהשוואה למערכות פולחן אחרות במזרח הקדום, ובהשלכות נושאים אלה על היחס בישראל הקדום לפוליתיאיזם ולעבודת צלמים.

אני מתעניין גם ברטוריקה, ולימדתי את הנושא כמורה מן החוץ במכללה האקדמית הדסה ובמכללה האקדמית להנדסה ירושלים, וכמרצה אורח בתכנית "רביבים" באוניברסיטה העברית.

מלגת נשיא תשס"ט