רעי שרירא

רעי  שרירא

היסטוריה 

נושא המחקר: הבטים קוגניטיבים של החינוך באנגליה ברנסנס

שם המנחה: פרופ׳ דרור ורמן

תקציר: במחקר הדוקטורט שלי אני חוקר את ההבטים הקוגניטיביים של החינוך באנגליה בעת החדשה המוקדמת. אני בוחן סביבות לימודיות שונות ומשחזר את הדרכים השונות בהן מורים, פדגוגיה וכלי לימוד אורגנו על מנת לעצב את מוחם של תלמידים במקומות כמו בתי ספר וקולג׳ים. בנוסף אני מחפש ׳שרידי מחשבה׳ שהותירו תלמידים בכתב ידם על שולי ספרי הלימוד שלהם ובמחבורתיהם במטרה להתחקות אחרי ההתקבלות והחלחול של אורינויות קוגניטיביות מסוימות בחברה האנגלית. אני עדין מחזיק באמונה הנאיבית שאם רק אצליח לפענח מספיק שרבוטים על שולי איזה ספר לימוד של לטינית, אני אגלה משהו עמוק על המשמעות של המודרנה.

פרסומים:

"Ökologische Kommunikation: Heinrich Mendelssohns Nachlass", Zeitschrift für Ideengeschichte (ZIG) 16:1 (2017): 95-106.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו