רז עמיתי-פרייס

raz.amitai-prei@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

שנת תחילת המלגה: תשפ"א