רז עמיתי-פרייס

Raz

החוג לתלמוד והלכה

נושא מחקר: התעצבות הזיכרון ההיסטורי של המלחמות היהודיות ברומאים

תקציר המחקר: 

התעצבות הזיכרון ההיסטורי של המלחמות היהודיות ברומאים, כמשתקף מתוך ספרות חז"ל. המחקר, בהנחייתו של ד"ר יקיר פז, יתמקד בשלבי הפיכתם של זיכרונות היסטוריים ממשיים ליצירות ספרותיות מורכבות במסגרת היצירה האגדית וההלכתית של תנאים ואמוראים.

שנת תחילת המלגה: תשפ"א