רות שטרן

rvt_shtrn.png

החוג ללשון העברית

נושא המחקר: הכתיבה הפורמלית בעברית החדשה המוקדמת: משונות לשונית להתגבשות סטנדרט

שם המנחה: פרופ' יעל רשף

תקציר המחקר: מאז ימי המשנה פסק הדיבור בשפה העברית והיא שימשה בעיקר כשפה כתובה וכשפה ליטורגית. עם השיבה לדיבור בעברית בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, רחב גבולה של העברית, והיא הפכה לשפה שבכוחה לספק את הצרכים הלשוניים והחברתיים של קהילת דוברים וכותבים מודרנית בכל תחומי חייהם. אחד מן התחומים הללו היה משלב הכתיבה הרשמית שלא היה קיים קודם לכן בעברית. מטרת המחקר לתאר באופו שיטתי את תהליכי ההתגבשות של משלב זה בתקופת התהוותו.
הקורפוס שעומד בבסיס המחקר הוא לשונם של מכתבים שנשלחו לוועד הלשון או נשלחו ממנו משלהי התקופה העות'מאנית ועד אמצע ימי המנדט הבריטי בארץ ישראל (1935-1890). קורפוס המכתבים נוצר לאורך תקופה שהייתה מכריעה ביותר בתולדות התגבשות העברית החדשה, ולכן בכוחו לתאר את השינוי הלשוני שעבר המשלב הפורמלי של העברית בזמן התגבשותו. מיקום הטקסטים בתקופה זו יש בידו כדי לתאר לא רק את צמיחת הסטנדרט הלשוני בימי המנדט אלא גם את הרקע לצמיחה זו בתקופה העות'מאנית, המתאפיינת בשונות לשונית גדולה יותר. עוד ינסה המחקר לתאר את הקשרים בין המשלב החדש שהתגבש לבין המצוי בשכבות הלשון הקודמות, וכן לתאר את השפעת של לשונות המגע על תהליך יצירת הסטנדרט. 

תקציר ביוגרפי: דוקטורנטית בחוג ללשון העברית. חוקרת את התגבשות הכתיבה הפורמלית בעברית החדשה המוקדמת על בסיס מכתבים מתחילת המאה ה-20. עובדת במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.
תואר ראשון בחוג להיסטוריה של עם ישראל והחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית (הצטיינות יתרה). 
תואר שני בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית (הצטיינות). עבודת המחקר: מגמות והתפתחויות במערכת הפועל של העברית החדשה לפי עיתוני הפועל הצעיר בשנים 1907‑1951, בהנחיית פרופ' יעל רשף.

פרסומים:

"איגרות הגאונים כמקור לנוסחות כתיבה המשמשות בעברית החדשה", מחקרים בלשון, יט (בהכנה).

"The Importance of Medieval Hebrew Innovations for the Study of Modern Hebrew: The Case of the Presentatives hinneni and hareni", Hebrew Studies (forthcoming ).

"'נא לשבת' ו'נא תשובתך' – על גלגוליה התחביריים והפונקציונליים של המילית 'נא'", העברית שפה חיה, ט (בדפוס).

"'השמועה הטובה ההגיעה': תווית היידוע הפותחת פסוקית זיקה נוטה בעבר", לשוננו פ (תשע"ח), עמ' 492-456.

"מגמות והתפתחויות במערכת הפועל של העברית החדשה לפי עיתוני הפועל הצעיר בשנים 1907‑1951", עבודת מוסמך בהנחיית פרופ' יעל רשף, ירושלים תשע"ו.

"The Noun ḥaluq and Its Variant Forms in Rabbinic Hebrew", Elitzur A. Bar-Asher Siegal and Aaron J. Koller (eds.), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew - May 2014, Jerusalem 2017, pp. 337-348.

 


 


 

 

מלגת רוטנשטרייך תש"ף
מלגת נשיא תשע"ט