פרופ' רות הכהן

רות הכהן
ראש אקדמי תכנית עמיתי מרטין בובר
בניין מנדל, חדר 320
02-5881813