רותם בר לב

rotem1379@walla.co.il

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר: מושג האחר בעולם האסלאם - הגדרתו והופעותיו בימי הביניים ביומני המסע של נוסעים ערבים ומסלמים

שנת תחילת המלגה: תש"ף