רועי עופר זיו

roi_ofer-ziv.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: נורמות והבניות של מיניות וגבריות בערים בקום המדינה

מנחה: פרופ' משה סלוחובסקי

שנת תחילת המלגה: תש"ף