רועי זיו

רועי זיו

החוג למחשבת ישראלנושא המחקר:  היהדות ההלניסטית והנצרות הקדומה

מנחה:  פרופ' מארן ניהוף

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב