ד"ר רבקה גרוסמן

רבקה גרוסמן

היסטוריה

נושא המחקר: המקום כתמונה: צילום ויצירת מרחב רב-לאומי בפלסטינה המנדטורית

מנחה: פרופ' עופר אשכנזי

תקציר: הפרויקט שלי עוסק בדימוי החזותי של פלשתינה בתקופת המנדט הבריטי ובהשלכות והשפעות דימוי זה על תפקידה של פלשתינה כמקום פוליטי בעולם המודרני. הטענה שעומדת בבסיס המחקר היא שצילומים בפרט ומידע חזותי בכלל יכולים לעזור לנו לנסח את השינויים בהיסטוריה החברתית והתרבותית של פלשתינה של שנות העשרים, השלושים והארבעים של המאה העשרים. התרבות הוויזואלית ששימשה קרקע לפיתוח ציפיות אידיאולוגיות ותרבותיות שונות הושפעה מהשינויים הטרנס-לאומיים של אותן שנים וכך סייעה בניסוח מחדש של רעיונות הממלכתיות, הלאומיות, הקהילה וההכללה בתוך פלשתינה עצמה וכן בקשרים של פלשתינה עם ארצות אחרות. העבודה מתארת את ההיסטוריה של הצילום בפלשתינה, את סיפוריהם של צלמים שהיגרו אליה וחיו בה, או של כאלה שהגיעו אליה למטרות תיירות, וכן את מערכות היחסים בין אותם צלמים לבין לסוכנויות הידיעות והעיתונות שעשו שימוש מעשי בחומרים החזותיים. המחקר מתמקם בדיסציפלינת ההיסטוריה התרבותית והאינטלקטואלית, באמצעות הסתמכות על תיאוריות התרבות החזותית, הפילוסופיה של ההיסטוריה ועל תיאוריות של ה-Spatial Turn.

תקציר ביוגרפי: כדוקטורנטית במכון קבנר לתולדות גרמניה באוניברסיטה העברית בירושלים אני מתעניינת במיוחד בצמתים של ההיסטוריה של ההגירה היהודית, ההיסטוריה של הצילום ותולדות הגלובליזציה. עבודת הדוקטורט שלי בוחנת את המתח בין הפרטיקולריזם האתני לבין הניידות הרב-לאומית בארץ ישראל המנדטורית, כפי שניתן לראות דרך הפריזמה של הצילום.

מאמרים ופרסומים:

Grossmann, Rebekka: “Image Transfer and Visual Friction. Staging Palestine in the National Socialist Spectacle”, forthcoming with the Leo Baeck Institute Yearbook 2019

Grossmann, Rebekka: “Negotiating Presences. Palestine and the Weimar German Gaze“. Jewish Social Studies 23, no. 2 (2018): 137-172.

Rebekka Großmann, Henry-Jones-Loge. Jüdisches Selbstbewusstsein und Aufbruch in die Moderne, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte. <http://juedische-geschichte-online.net/beitrag/jgo:article-167> [03.07.2017].

Rebekka Großmann, „Mutter Borchardt“ – eine jüdische Reederin, in: Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte. <http://juedische-geschichte-online.net/beitrag/jgo:article-168> [03.07.2017].

 

 

מלגת מוסה תשע"ה