ד"ר רביד אקשטיין

ravid_ekshtain@yahoo.com

החוג לארכיאולוגיה

נושא המחקר: מקורות חומרי הגלם והשלכתם על היבטים טיפו-טכנולוגיים בתרבות המוסטרית

מלגת נשיא תשס"ח