יאנה אברמוביץ מכלין

yana.jpeg
מנהלת אקזקוטיבית
מרכז מנדל סכוליון
חדר 221, בניין מנדל
02-5882430