מורן זיני גרדשטיין

מורן זיני גרדשטיין
מנהלת אקזקוטיבית, מרכז מנדל סכוליון
חדר 221, בניין מנדל
02-5882430