קרן נבנהויז

קרן נבנהויז

החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

מנחה: פרופ' ליאור גרוסמן

שנת התחלה בתכנית: תשע"ח