ד"ר צ'ן בו

chenbo-china@hotmail.com

 החוג ללימודי אסיה

נושא המחקר: The archeology of the Qin and Han dynasties in ancient China

מלגת נשיא תש"ע