צמח עידן

צמח עידן

היסטוריה של עמ"י ויהדות זמננו 

שם המנחה: פרופ' ירון בן נאה 

נושא המחקר: נשים יהודיות בארצות האסלאם במאות ה 20-19 וחלקן בהתפתחות התיאטרון, המוסיקה והתרבות המקומית

תקציר על המחקר: במחקרי, אבקש לבחון את תופעת מרכזיותן של נשים יהודיות בארצות האסלאם בתפקידים שונים בתיאטרון, במוסיקה ובתרבות המקומית במאות ה 20-19. במסגרת זו, אעמוד על התמורות שהתחוללו בארצות בהן פעלו הנשים היהודיות באותן שנות מעבר משלטון קולוניאלי והשפעה אירופאית ישירה לעצמאות ותחייה של תרבות ערבית- מקומית. מתוך כך, אעסוק גם בשינויים שהתרחשו במבנה הקהילה היהודית בארצות אלה באותן השנים וכן במקומה של האישה בקהילה היהודית. 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ו