צחי פרידמן

zakfree@gmail.com

החוג למדע הדתות

נושא המחקר: מוות ותמורה בספרות האופנישד

תקציר המחקר: מחקרי הנוכחי חושף היבטים הנוגעים לתהליכי התמורה והשינוי הכרוכים במוות על פי האופנישדות, ושל מהות הטקסט האופנישדי והשימושים שייעדו לו מחבריו. תחומי עניין: מוות ותהליכים נפשיים הנוגעים למוות על כל היבטיו, שפה, טקסט וחיי הנפש, זהות וזכרון, יחסי מורה-תלמיד בהודו הקדומה, תרגילים רוחניים ופרקטיקות מדיטטיביות, הספרות הוודית והאופנישדית, ספרות סנקריטית, מיתולוגיה ובייחוד מיתולוגיה הודית, דקלום וודי.

מלגת נשיא תשס"ח