ד"ר פיטר זילברג

פיטר זילברג

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

נושא המחקר: בשער כל האומות: גולים וזרים במרכז האימפריה הפרסית

שם המנחה: פרופ' וואיין הורוביץ

תקציר המחקר: עבודת המחקר שלי עוסקת בהשוואה של תהליכי אקולטורציה שונים בקרב קהילות גולים ומהגרים באימפריה הפרסית האח'מנית. החלק הראשון של העבודה יסקור את המידע הקיים לגבי כל קבוצה ואת תפרוסת הפזורה שלה ברחבי האימפריה. החלק השני ישווה בין תגובות שונות של קהילות לנושאי זהות המרכזיים לתהליכי אקולטורציה, כגון: נישואי תערובת, שפה, דת, מנהגים תרבותיים ותרבות חומרית, התערות במסגרות ממלכתיות וכו'. המטרה המרכזית של העבודה נעוצה בבחינה של הדומה והשונה בתהליכים אלו בכל קהילה ומרחב גיאוגרפי.

תקציר ביוגרפי: דוקטורנט לאשורולוגיה בחוג לארכאולוגיה ומזרח קרוב קדום. כותרת עבודת המחקר: "מהודו ועד כוש- תהליכי אקולטורציה בקרב מספר קבוצות מהגרים וקהילות מיעוט גולות באימפריה הפרסית האח'מנית" בהנחיית פרופ' וואיין הורוביץ. 

פרסומים:

Co-Authored Books

1. Horowitz W., Greenberg Y., and Zilberg P., with Pearce L. and Wunsch C., 2015, By the Rivers of Babylon- Cuneiform Documents from the Beginning of the Babylonian Diaspora (In Hebrew), Jerusalem: The Bible Lands Museum Jerusalem and the Israel Exploration Society. 
2. Garfinkel Y., Kreimerman I., and Zilberg P., 2016,  Debating Qeiyafa: a Fortified City in Judah from the Time of King David, Jerusalem: The Israel Exploration Society. 
3. Horowitz W., Oshima T., Sanders S., with Bloch, Y., Safford, J., Wilson, J. and  Zilberg, P. , 2018,  Cuneiform in Canaan- The Next Generation, University Park, Pennsylvania: Eisenbrauns. 

 

Articles in Journals
4. Zilberg, P., 2015, A New Edition of the Tell-Keisan Cuneiform Tablet, Israel Exploration Journal 65/ 1 : 90-95.
5. Horowitz, W., Stillman, L., and Zilberg, P., 2015, Cuneiform Texts in the Otago Museum, Nouvelles Assyriologiques Bréves et Utilitaires 2015/2, No. 65.
6. Horowitz, W., Reeves, S., Stillman, L., White, M. and Zilberg, P., 2015, Cuneiform Texts in The Otago Museum: A preliminary report, Buried History 51: 51-56.
7.  Zilberg P., and Horowitz W., 2016, A Medico-Magical Text from the Otago Tablets, Dunedin New Zealand, Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 106/2: 175-184.
8. Zilberg P., 2018 Lands and Estates around āl-Yāhūdu and the Geographical Connection with the Murašû Archive, Archiv für Orientforschung 54, (Forthcoming, accepted for publication )
9. Golub, M., and Zilberg, P. 2019, From Jerusalem to Āl-Yāhūdu: Judean Onomastic Trends from the Beginning of the Babylonian Diaspora, Journal of Ancient Judaism. (Forthcoming, accepted for publication)  

 

Articles in Books
10. Zilberg, P., 2018, The Socio-Historic Context of the Mesopotamian Population in the Assyrian Provinces of the Southern Levant, in: Aster, S.Z and Faust, A. (eds.) The Southern Levant under Assyrian Domination in, University Park, Pennsylvania: Eisenbrauns.
11. Zilberg, P., 2018 From Dragomans to Babel- The role of interpreters in the first Millennium BCE, pp. 193-207 in: Keimer, K. and Davis, G. (eds.), Registers and Modes of Communication in the Ancient Near East: Getting the Message Across, London: Routledge.
12. Zilberg, P., 2018,  The Simple Clay Shrine, pp. 73-81, in: Garfinkel, Y., Ganor, S., Klingbeil, M. (eds.),  Khirbet Qeiyafa Vol. 4: Art, Cult, Epigraphy (Eds.), Jerusalem: The Israel Exploration Society.
13. Zilberg, P., 2018,  The Language of the Khirbet Qeiyafa Ostracon, pp. 291-305, in: Garfinkel, Y., Ganor, S., Klingbeil, M. (eds.),  Khirbet Qeiyafa Vol. 4: Art, Cult, Epigraphy, Jerusalem: The Israel Exploration Society.
14. Zilberg, P., 2016, The Debate on Writing and Language, pp. 157-172, in: Debating Qeiyafa: a Fortified City in Judah from the Time of King David, Jerusalem: The Israel Exploration Society.
15. Zilberg, P., At his Majesty’s Service: Semites in the Achaemenid Heartland, in: Hacham, N., Hermann, G., Leibner, U., Sagiv, L., and  Katz D. (eds.), A question of Identity- Formation, Transition, Negotiation, Jerusalem: Magness Press. . (Forthcoming, accepted for Publication)

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ז

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ב