עמר ליפסקר

עמר ליפסקר

פילוסופיה

נושא המחקר: ניסיון להגדיר מושג לאמנות באמצעות בירור טיב החוויה האסתטית.

שם המנחה: ד"ר טטיאנה קרצ'נב.

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ו