עמרי שרת

עמרי

החוג למקרא

נושא המחקר: "הֲיֵשׁ ה' בְּקִרְבֵּנוּ אִם אָיִן": שאלת נוכחות האל כנקודת מוצא לנבואות זכריה

שם המנחה: ד"ר נפתלי משל

תקציר המחקר: המחקר יבחן את קורפוס הנבואות בזכריה א–ח ובחיבורים נבואיים נוספים מראשית התקופה הפרסית, ויבדוק את האפשרות שחלקים מרכזיים בנבואות אלה הם תגובה לפולמוס תאולוגי בשאלת רצונו של האל לשכון במקדש שבי ציון. המתודה המחקרית תשלב כלים מתחומים שונים, בהם מדעי הלשון, בקורת טקסטואלית, קריאה הסטורית של מקורות וחקר דתות השוואתי. המחקר יתרום להבנת עולם התפישות והרעיונות של ראשית תקופת שיבת ציון, ויסייע להערכת מקומה הנכון ברצף התמורות הרעיוניות המוליך מעולם המחשבה למקראי למחשבת הבית השני.

תקציר ביוגרפי: בוגר החוגים ללשון עברית ולהסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית. עבודת התזה השלי, בהנחית פרופ' נילי ואזנה, עסקה בנוכחות מלאכים במקדש שבי ציון לפי זכריה ג–ד. בעבודת הדוקטור שלי, בהנחית ד"ר נפתלי משל, בכוונתי להרחיב נושא זה, ולעסוק בשאלת נוכחות האל במקדש שבי ציון לפי כלל המקורות הנבואיים מראשית התקופה הפרסית. עבודה זאת היא חלק מפרויקט מחקר גדול יותר, שבו אני מבקש לעמוד על התמורות הרעיוניות שהתחוללו בעם ישראל בין תקופת המקרא לתקופת הבית השני. תחומי ענין נוספים שלי, אקדמיים ולא אקדמיים, הם העברית הקלסית, מפעל המסורה, והגות קיומית ומזרחית. מלמד, ומדריך וכותב על כל הנושאים הללו במסגרות שונות. מלבד העיסוק בעולם הדעת, אני עוסק גם בכתיבת שירה ובכתיבה מסאית, ופרסמתי ספר שירים אחד ("אל תעשה מזה ענין", מוסד ביאליק תש"ף, בעריכת ליאת קפלן). 

 

מלגת נשיא תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ז