ד"ר עמרי שפר רביב

עמרי
ד"ר
עמרי
שפר רביב
raviv.omri@gmail.com

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: המינהל הישראלי בשטחים, 1967 - 1973

שם המדריך: ד"ר דימיטרי שומסקי

תקציר: באמצעות כלי מחקר היסטוריים המחקר מבקש לנתח את פעולות התכנון והניהול של המנהל הישראלי בשטחים הכבושים בעקבות מלחמת ששת הימים (1967 - 1972). הפרקטיקה שבה נקט המנהל הישראלי בשנותיו הראשונות בשטחים ותכניותיו ארוכות הטווח טרם זכו למחקר מקיף, והן גם לא נותרו חקוקות בזיכרון הציבורי הישראלי בדומה להכרזות פוליטיות מן התקופה (דוגמת הצהרתו של משה דיין "אנו מחכים לטלפון מהערבים"). בחמשת שנותיו הראשונות פעל המנהל להעמקת השליטה הישראלית בשטחים, תוך עקירת צורות מרובות של התנגדות בתוכם. העבודה תבקש לנתח את פעילותם של פקידי המנהל, בניהם כלכלנים, אקדמאים ומהנדסים, אשר עברו מתפקידיהם האזרחיים שקדמו למלחמה לחזית מאמציי השליטה הישראלית בשטחים. אתמקד במקורות הסמכות של פקידים אלו אשר נשענה על פרופסיונאליות ושיח מקצועי 'אובייקטיבי'. עבודה זו מבקשת לפרוץ דרכים חדשות בתחום הגדל במהרה של חקר ההיסטוריה של מדינת ישראל ולתרום באופן משמעותי להבנת תקופה מכרעת, אשר עיצבה את היחסים בין יהודים לערבים לחצי המאה הבאה.

פרסומים:

  • "Studying an Occupied Society: Social Research, Modernization Theory and the Early Israeli Occupation, 1967-8," forthcoming- Journal of Contemporary History. 
  • "From Enemies to Lovers: The Israeli Public Discussion Regarding the Use of Force against the Civilian Population in the West Bank, 1965-1969", Cathedra 163 (2017), 105-130 (Hebrew). 
  • "Tales from the beginning of the Israeli Occupation", Haaretz Blog: The Social History Workshop, 2017 (Hebrew)  
  • http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.4141390
  • "The Concept of Force and Its Use in the Jewish Yishuv: The Dispute over the Use of Force between the Labor and Revisionist Movement during the Arab Revolt, 1936-1939", Hayo Haya: A Young Forum for History 11 (2016), 67-83 (Hebrew).

 

מלגת מוסה תשע"ו