עמרי עמירז

omri

החוג לבלשנות

נושא המחקר: טווח השלילה

שם המנחה: ד"ר נורה בונה

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט שלי עוסקת באינטרקציה בין שלילה לבין אופרטורים לוגיים אחרים כגון כמתים בשפה טבעית. העבודה משלבת שתי גישות מרכזיות בבלשנות שעד כה הממשק ביניהן היה מצומצם: סמנטיקה פורמלית (חקר המשמעות הלשונית בעזרת כלים מתמטיים) וטיפולוגיה (חקר המגוון הלשוני בשפות העולם). אני אוסף נתונים ראשוניים עבור למעלה מ-150 שפות מרחבי העולם, כולל נתונים היסטוריים עבור 43 שפות. הקורפוס המרכזי שמשמש אותי הוא תרגומים של הברית החדשה. ליבת המחקר היא מבנים כגון All that glitters is not gold, שבהם הכמת הכולל מופיע לפני סמן השלילה, אך מבחינת המשמעות השלילה לוקחת טווח רחב על הכמת. הממצאים הטיפולוגיים יהוו בסיס לניתוח פורמלי של מבנים אלה.

תקציר ביוגרפי: עמרי עמירז הוא תלמיד מחקר בבלשנות. הוא חוקר תופעות בממשק תחביר-סמנטיקה בדגש על אינטרקציה של שלילה וכמתים מזווית פורמלית, טיפולוגית ודיאכרונית. המנחה שלו בעבודת הדוקטורט היא ד"ר נורה בונה. בנוסף, הוא חבר בתוכנית דוקטורט ישיר בבלשנות המשותפת לאוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת ת"א.

פרסומים:

Amiraz, Omri. 2019. Semi positive polarity items. The proceedings of the North-Eastern Linguistic Society (NELS) 49.
Amiraz, Omri. (Forthcoming a). Non-maximality and homogeneity: Parallels between collective predicates and absolute adjectives. The proceedings of Sinn und Bedeutung 24.
Amiraz, Omri. (Forthcoming b). Negation in Modern Hebrew. In: Miestamo, Matti & Ljuba Veselinova (eds.), Negation in the languages of the world. Berlin: Language Science Press.
 

מלגת רוטנשטרייך תשפ"ב

מלגת נשיא תשפ"א