עמי גרינפלד

ami.grinfeld@gmail.com

חוג: פילוסופיה

נושא המחקר: שאלת הרדוקציה הפנומנולוגית בפנומנולוגיה של הוסרל.

 

מלגת נשיא תשע"א