ד"ר עמית קרביץ

amitkravitz@hotmail.com

 החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: פילוסופיית האומנות ותפיסת המיתוס אצל שלינג.

תקציר המחקר: עבודת המחקר תעסוק בעיקר ביחס בין הגותו של שלינג לזו של קאנט, בהקשר אחדספציפי: בעיית ההסבר התכליתי והקשר של בעייה זו לבעיית התיאודיצאה (הצדקת האל). נקודת המוצא תהיה החלק השני של 'ביקורת כוח השיפוט' של קאנט, שם עוסק קאנט בהבדלבין הסבר מכאניסטי למה שהוא מכנה הסבר "טכני", או במילים אחרות: בין הסבר סיבתילבין סוג ההסברים שאנו מוצאים בעיקר בביולוגיה (ובהקשרים לא מעטים, גם באמנות), היינו הסברים טלאולוגיים.

מלגת נשיא תשס"ט