עמית לוי

עמית לוי

היסטוריה

נושא המחקר: המזרח החדש: מזרחנות יהודית-גרמנית בפלשתינה/ישראל

מנחות: פרופ' יפעת וייס וד"ר איה אלידע

תקציר המחקר: עבודת המחקר שלי עוסקת בתולדות המזרחנות כתחום ידע אקדמי בפלשתינה/ישראל, ובשורשיה היהודיים-גרמניים, וזאת באמצעות בחינת חייהם ופועלם של מזרחנים בולטים ממוצא יהודי-גרמני שהיו לחוקרים במכון למדעי המזרח באוניברסיטה העברית בעשורים הראשונים לקיומו. במוקד העבודה ניצב ציר העברת הידע המזרחני, אשר טמון בו שינוי מהותי בטבע המפגש עם המזרח: ממפגש מדעי-טקסטואלי בגרמניה למפגש חי, פיזי, בפלשתינה/ישראל. אני מייחס חשיבות רבה לנסיבות מעברו של הידע הזה – עלייתם של המזרחנים, סוכני ההעברה, ממניעים ציוניים או הגירתם ממניעים פרגמטיים; והתמורות בארץ היעד – התגבשות לאומית ציונית וסכסוך יהודי-ערבי מתעצם, במרחב שהוא במהותו מרחב ערבי, דבר אשר בא לידי ביטוי בשפה ובתרבות. 
על רקע זה עומדות במרכז המחקר השאלות הבאות: באילו אופנים השפיעה ההגירה לפלשתינה/ישראל על המזרחנים היהודים-גרמנים, בפועלם המקצועי ובחייהם האישיים? מהם המודלים השונים שגיבשו אותם חוקרים להתמודדות עם המתח בין שני קצותיו של ציר הגירת הידע? כיצד התעצבה הדיסציפלינה המזרחנית האקדמית באוניברסיטה העברית, כאשר השורשים הגרמניים שמהם ינקה פגשו באוכלוסייה המקומית, בהסלמת האלימות בתקופת המנדט הבריטי, בצרכים הפוליטיים והביטחוניים של מדינת ישראל ובגישות מזרחניות בעלות מקורות אחרים? 
המחקר מבוסס על מגוון רחב של מסמכים ארכיוניים מאוספים אישיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל, וכן על ראיונות אישיים.

תקציר ביוגרפי: אני תלמיד מחקר בחוג להיסטוריה, לו אני נאמן מאז ראשית לימודיי - תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה, ותואר שני בהיסטוריה, את שניהם סיימתי בהצטיינות. לצד לימודיי, השתתפתי בפרויקט Traces and Treasures of German-Jewish History in Israel (שיתוף פעולה בין מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג וארכיון הספרות הגרמנית במארבך, גרמניה) במסגרתו עסקתי בשימור, מיון וקטלוג ארכיוני מזרחנים יהודים-גרמנים בישראל. נולדתי וגדלתי בירושלים, אך כיום אני מתגורר בגבעתיים. נשוי למורן ואב לאחינעם. נגן בס חובב בדימוס.

פרסומים:

  • “The Archive as a Storyteller: Refractions of German-Jewish Oriental Studies Migration in Personal Archives,” Simon-Dubnow-Institut Yearbook XVII (2018, forthcoming). 
  • “Orientalist Collections at the National Library of Israel,” Geschichte der Germanistik 49/50 (2016), pp. 147-148.
  • “A Man of Contention: Martin Plessner (1900–1973) and His Encounters with the Orient,” Naharaim 10.1 (September 2016), pp. 79-100.
  • “'השייח': ניגודים ויזואליים ונרטיביים בדרך להבנת האוריינטליזם האמריקני בשלושה עשורי ניתוח,” סליל 10 (חורף 2016), עמ' 39-57.
  • “'מַעלֶש, נסתדר': ערבית בפולקלור הפלמ”ח של שנות הארבעים,” היה היה 11 (סתיו 2015), עמ' 46-66.

 

מלגת נשיא תשע"ח