עמיר לקח אביבי

עמיר

החוג מוסיקולוגיה

 

נושא המחקר: מוסיקה בישראל/מוסיקה סובייטית ופוסט-סובייטית

מנחה: ד"ר אסף שלג

תקציר המחקר: בחינת הגירת מלחינים מברית המועצות לישראל בשנות התשעים מנקודת המבט של שדה המוסיקה האמנותית בישראל ושל המרחב המוסיקלי הפוסט-סובייטי ברוסיה, במזרח אירופה ובהשלכותיו הגלובליות

שנת תחילת המלגה: תשפ"א