עמיר לקח אביבי

לקח חביבי

החוג מוסיקולוגיה

 

נושא המחקר ההגירה המוסיקלית מברית המועצות לישראל מבעד ליצירותיו של יוסף ברדנשווילי

מנחה: ד"ר אסף שלג

תקציר המחקר: בחינת הגירת מלחינים מברית המועצות לישראל בשנות התשעים מנקודת המבט של שדה המוסיקה האמנותית בישראל ושל המרחב המוסיקלי הפוסט-סובייטי ברוסיה, במזרח אירופה ובהשלכותיו הגלובליות

שנת תחילת המלגה: תשפ"א