ד"ר עמוס נוי

amos.noy@gmail.com

החוג: פולקלור

נושא המחקר: צמיחתן של פרקטיקות אתנוגרפיות בקרב יהודי המזרח

המנחה\ים: פרופ' גלית חזן-רוקם

 

מלגת נשיא תשע"ב