ד"ר עידן שרר

shererid@gmail.com

חוג: היסטוריה

נושא המחקר: הצבא הספרדי באיטליה, 1495 - 1559.

מלגת נשיא תשע"א