עידית בן אור

עידית בן אור

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: היסטוריה של כסף פרובנציאלי בבריטניה בעת החדשה המוקדמת

שם מנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר המחקר: כותבת על היסטוריה של כסף במאה ה-18 בבריטניה, עם התמקדות בכלכלות מקומיות בהקשרים תרבותיים וחברתיים.

 

מלגת עזריאלי תשע"ח
מלגת סכוליון תשע"ז

מלגת מוסה תשע"ה