ד"ר עודד פורת

oded.porat@mail.huji.ac.il

החוג למחשבת ישראל

נושא המחקר: "תקון המעגל": יסודות ההויה והיצירה הלשונית בספר 'מעין החכמה' והחיבורים הקרובים אליו.

תקציר המחקר: ספר 'מעין החכמה' עומד במוקדה של קבוצת חיבורים אנונימיים מראשית הקבלה, המפוזרים בעשרות כתבי יד, שמוקדה בצפייה ובהשׁתכלות ביסודות ההויה, ומכאן ניתן לכנותה 'חוג העיון'; אך גם כהמשך לספרות החכמה המיסטית, הנבנית על גבי התשתית של ספרות החכמה המקראית, החיצונית והבתר-מקראית, ונדבכה הראשון 'ספר יצירה' והפירושים המגוונים לחיבור זה. בהקשר זה נבחן את מעמדה של החכמה כישות מיתית וככח פועל באצילות ובבריאה בתוך שניות המתקיימת באלהות; וככח מארגן את מכלול היש, או המבטא את ה'יש' המוחלט, שבו נקשרים דימויי האור או החתירה לצפייה והתבוננות באלהות בחינת כללות ופרטים.

מלגת נשיא תשס"ט