עדי שירן

עדי שירן

שפה וספרות ערבית

נושא המחקר: פרשנות יעקב הקרקסאני לבראשית ג'  

מנחה: ד"ר מרים גולדשטיין

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה