עדי דהן-פנסטר

adi_fenster.jpg

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

נושא המחקר: מחקר גיאוארכיאולוגי על מקורם של אבני פסיפס

מנחה: פרופ' זאב וייס (ארכיאולוגיה) פרופ' נעמי פורת (גיאולוגיה)

תקציר המחקר: פסיפסים נחקרו רבות מבחינה אמנותית, סגנונית ואיקונוגרפית. ברצוני לחקור פסיפסים מנקודת מבט גיאולוגית: מתוך בחינה גיאולוגית של סוג האבן, אנסה ללמוד על מקור האבן ומתוך כך על יוקר הפסיפס ומידת ההשקעה במבנה. במחקר אשווה את אבני הטסרה ממספר פסיפסים שונים, בין אם בתי כנסת, כנסיות או מבנים אחרים מהתקופה הרומית והביזאנטית.

שנת תחילת המלגה: תש"ף