ד"ר עדי ערמון

adiarmon@hotmail.com

החוג למדעי המדינה

נושא המחקר: מקום השאלה היהודית והציונות במחשבתם הפוליטית של ליאו שטראוס, חנה ארנדט וישעיהו ברלין.

מלגת נשיא תשס"ט