עדי לבני

עדי לבני

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: 'חלונות הבית הזה יהיו אפוא פתוחים לארבע רוחות השמים': האוניברסיטה העברית במרחב (1925-1948)

שם המנחה: פרופ' יפעת וייס

תקציר: נדמה כי הכתיבה הקיימת על האוניברסיטה העברית לקחה כמובן מאליו את עובדת היותה  סוכן מערבי בסביבה מזרחית. עובדה 'טבעית' נוספת שכזו, היא שעם הקמתה, ב-1925, מילאה האוניברסיטה תפקיד לאומי, כסוכנת של בניין אומה בעידן קדם מדינתי, ובעת ובעונה אחת גילמה חתירה נטולת פניות לייצור ידע אוניברסלי.

מחקרי מבקש לעמוד על שני המתחים הללו: בין מערב למזרח ובין האוניברסלי לפרטיקולרי בפועלה של האוניברסיטה העברית לפני 1948. עיקר עניינו של המחקר אינו בהגות או בהיסטוריה אינטלקטואלית, כי אם בהיסטוריה מרחבית של האוניברסיטה העברית, תוך דגש על תפקידה המעשי כסוכנת של בניין אומה. המחקר מתעתד להתבונן בשלושה מרחבים שונים: ה"מרחב הקטן", הוא מרחב ההשפעה של האוניברסיטה על סביבתה המיידית,  ובמסגרתו יייבחנו הפרקטיקות בהן נקט המוסד כסוכן של התיישבות ובאופן בו שרטט ועיצב גבולות שונים של הכלה והדרה; המרחב המזרח תיכוני, במסגרתו יבחנו קשריה של האוניברסיטה עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה באיזור; והמרחב האימפריאלי, במסגרתו ייבחן תפקידה של האוניברסיטה כסוכנת של בניין אומה בהשוואה למוסדות אחרים בתוך המרחב הבריטי-אימפריאלי, מתוך כוונה להעמיד למבחן את ייחודיותה של האוניברסיטה העברית בזמן ובהקשר בו פעלה. 

פרסומים:

"Conscientious Objection and the State: Contextualizing the Israeli Case." Armed Forces & Society 44.4 (2018): 666-687

Raketengetrieben: Wie die post-israelische Generation um ihr Leben kämpft, Kursbuch 181 (March 2015): 117-130

"'פקודה היא פקודה?' סרבנות מצפון בגרמניה המערבית בימי המלחמה הקרה", היה היה: במה צעירה להיסטוריה גיליון 10 (2014): 94-113.

 

מלגת נשיא תשע"ו