עדי בורטמן

עדי  בורטמן

מוסיקולוגיה 

נושא המחקר: הסובייקט הרגשי בראי האופרה הטראגית של המאה התשע-עשרה באיטליה: השדה הפסיכו-חברתי של הקנאה

שם המנחה: פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר

תקציר: במחקרי אני מבקשת לבחון את האופנים בהם האופרה האיטלקית של המאה ה-19 משקפת ומתווכת את המרחב הרגשי המשתנה של הסובייקט והחברה האיטלקיים בתקופה, ובפרט את המרחב הרגשי והקונפליקטואלי של הקנאה (jealousy) וסביבותיה.

מלגת נשיא תשע"ד