עדו ניצן

עדו

החוג לספרות כללית והשוואתית

נושא המחקר:  סוגיות טרנסטקסטואליות במחזה "פונדק הרוחות" מאת נתן אלתרמן, "סגנון מאוחר" בחיי המשורר והקשרים בין שירה ותאטרון אצל יוצרים שעסקו בשתי האמנויות.

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב