ד"ר עברי בוניס

עברי בוניס

לשון העברית

נושא המחקר: תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ־ישראלית בתקופה הביזנטית 

שם המדריך: שמואל (סטיב) פסברג 

תקציר: העבודה תתאר את התחום המכונה תחביר־הצורות של שפתם הארמית של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית כפי שהיא מתועדת בכתב. לאחר תקופת המשנה, במאה השלישית לספירה הנוצרית ועד התפשטות הערבית החל מהמאה השביעית אנו עדים למעבר לכתיבה בארמית בחיבורים היהודים הרבניים מארץ ישראל, המשקף כנראה צמצום ניכר בשימוש בעברית כלשון חיה ומעבר לארמית באזור. ניב ארמי ייחודי ליהודי ארץ־ישראל המכונה ארמית יהודית ארץ ישראלית או ארמית גלילית מופיע בתקופה זו בלא מעט חיבורים חשובים: התלמוד הירושלמי, תרגומים למקרא, ומדרשי אגדה כגון בראשית רבה. תחום תחביר־הצורות עניינו התלות שבין המורפולוגיה לתחביר, והעבודה תשאף לתאר ולהסביר את הבחירה בצורות של שם העצם, הפועל, הכינויים, מילות יחס ותחומים אחרים בהקשר של המבנים התחביריים שהם מופיעים בהם. תפקוד לשוני זה חיוני להבנת תפקוד השפה הכללי. הבנתו תתרום רבות להבנה טובה יותר של הטקסטים החשובים שהגיעו לידינו שבארמית יהודית ארץ ישראלית, ואף יסייע לאפיין את טיבם של טקסטים שמקורם אינו ברור. בנוסף יאיר המחקר תופעות בשפות הקשורות אל הארמית הזו ובפרט לשון חכמים שמלפני התקופה הביזנטית, ומעצם התקופה, לשונות ארמיות אחיות, ואף ניבי הערבית המדוברת שירשו את מקום הארמית באזור.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ד