סתיו לבון

stav.lavon@mail.huji.ac.il

החוג לתולדות האמנות

נושא:  נרטיב אלגורי באמנות מונומנטלית באיטליה ובצפון אירופה 1250–1450

תקציר מחקר מחקרי עוסק בביטויה החזותי של הפריחה האלגורית באירופה של שלהי ימי הביניים, ומנתח את תפקידה הרטורי ביחס למרחב האינטלקטואלי והפיזי שבו היא נעשית. אני סבורה כי היצירה החזותית האלגורית אינה מתרגמת טקסט אלגורי לתמונות מקבילות, אלא משתמשת בשפה החזותית כדי לבנות נרטיב מרובד, ובכך דורשת מהיוצר כלים אחרים של הצפנה ומהצופה כלים אחרים של פיענוח מאלו הנדרשים באלגוריה הכתובה.

תקציר ביוגרפי בוגרת לימודי ארכאולוגיה ותולדות האמנות בתואר הראשון ותולדות האמנות בתואר השני, בשילוב עם תכנית המצטיינים של המכון להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר שלי כוללים את המסורת האמנותית האיטלקית של ימי הביניים בשיאם ושל ראשית הרנסאנס, בהם במיוחד אמנות המסדר הפרנסיסקני; אלגוריה חזותית וספרותית; והיסטוריה קוגניטיבית של האמנות. נוסף למחקרי האקדמי, אני עובדת במוזיאון ישראל.

מלגת נשיא 2021/22