ספי נבו

ספי נבו

החוג להיסטוריה

מנחה: ד"ר עופר אשכנזי

שנת התחלה בתכנית: תשע"ח