סיון גוטליב

סיון גוטליב

החוג לתולדות האמנות

נושא המחקר: כתבי יד עבריים רפואיים מאוירים מימי הביניים המאוחרים

שם המנחה: פרופ' שרית שלו עיני

תקציר המחקר: כתבי יד עבריים בעלי איורים בנושא הרפואה לא זכו למחקר מעמיק. כל כתב יד הוא יצירה עצמאית אך ברצוני להשוות בין כתבי היד השונים ולבחון את הפונקציה שלהם, לשחזר את הפרופיל החברתי והתרבותי של הרופאים עבורם נעשו ובהם השתמשו, כמו גם יחסיהם המקצועיים והיומיומיים עם סביבתם היהודית והנוכרית כפי שהם משתקפים ממכלול ההיבטים של כתבי היד.

תקציר ביוגרפי: דוקטורנטית בחוג לתולדות האמנות

פרסומים:
Gottlieb, Sivan. “‘Go and Learn’: The Ashkenazi and Italian Roots of the Sereni Haggadah." Ars Judaica (2018): 63-78.

מלגת נשיא תשע"ז