נתנאל כהן (מוסאי)

נתנאל כהן (מוסאי)

מוסיקולוגיה

נושא המחקר: נהרות בבל ושיר ציון: מנגינות תפילה בבליות וירושלמיות בקהילה הבבלית בירושלים

שם המנחה: פרופ' אדוין סרוסי

תקציר המחקר: מחקרי יעסוק במוסיקה הליטורגית בבתי הכנסת לעדת הבבלים בשכונות מחנה יהודה, בית ישראל וגוננים בירושלים. בבתי הכנסת נשמרים מנהגים רבים של יהודי בגדאד בהלכה ובנוסח התפילה. עם זאת, במוסיקה הליטורגית בבתי הכנסת באים לידי ביטוי שני כוחות מנוגדים: בחלק מהתפילות נשמרת בקנאות המסורת המוסיקאלית הייחודית של יהודי בגדאד, במיוחד בתשעה באב ובימים הנוראים; מאידך גיסא, בחלק מבתי הכנסת שולט הסגנון המוסיקאלי הספרדי-ירושלמי. הסגנון הספרדי-ירושלמי, שהתפתח בירושלים, זכה בעשרות השנים האחרונות לתפוצה רבה ולקידום ברדיו, באינטרנט, בקונצרטים ובבתי ספר לחזנות, ואפשר לומר שהוא הפך להגמוני בקרב היהודים הספרדים יוצאי ארצות המזרח התיכון, תוך  שהוא מוחק מסורות מוסיקאליות אחרות. במחקרי אשאף להתחקות אחר חוויותיהם של בני הקהילה בשימור המסורת המוסיקאלית הבבלית בלב ירושלים, בצד ההשתתפות בעיצוב הנוסח המוסיקאלי הספרדי-ירושלמי המקומי.

תקציר ביוגרפי: נתנאל כהן הוא תלמיד לתואר דוקטור בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא עבודת הדוקטורט שלו, בהנחייתו של פרופסור אדוין סרוסי, הוא: "נהרות בבל ושיר ציון: מנגינות תפילה בבליות וירושלמיות בקהילה הבבלית בירושלים".

נתנאל הוא בעל תואר שני במוזיקולוגיה ובעל תואר ראשון במוזיקולוגיה ובלימודים איראניים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר המעניינים אותו הם בין השאר המוזיקה הליטורגית של הקהילות היהודיות במזרח התיכון ובצפון אפריקה והמוזיקה הפרסית.

נתנאל שימש כספרן במחלקה למוסיקה של הספריה הלאומית וכמורה לתיאוריה של המוזיקה הפרסית הקלאסית במרכז למוסיקה מן המזרח בירושלים. מעבר לעבודתו האקדמית הוא גם נגן סנתור (כלי נגינה פרסי) וחזן בנוסח ספרדי-ירושלמי.

 

מלגת נשיא תשע"ז