נתן עברון

נתן

מקרא 

נושא המחקר: נחמיה בספרות בית שני: מהמקרא ועד יוספוס

שם המנחה: פרופ' מיכאל סיגל וד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: מחקרי עוסק בדמותו של נחמיה ובמסורות השונות עליו בתקופת בית שני. חלקו הראשון של המחקר יעסוק בקומפוזיציה של ספר עזרא-נחמיה בכלל, ובפרט של הסיפורים על אודות נחמיה, על מנת לזהות את המסורות המקוריות על נחמיה המשוקעות בו ואת התמורות שחלו בדמותו עם התגבשות הספר. החלק השני יעסוק במסורות על נחמיה בספרות הבתר-מקראית – בספרים בן-סירא, מקבים ב, קדמוניות היהודים של יוסף בן מתתיהו ועוד – וביחס בינן לבין החומר המקראי.

תקציר ביוגרפי: נתן עברון הוא בעל תואר ראשון במקרא ובלימודי האסלאם והמזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במקרא בתכנית המצטיינים של בית הספר מנדל באוניברסיטה העברית. עבודת התזה שלו עסקה בחלק מסיפורי עליית דוד למלוכה בספר שמואל א'. מחקרו מתמקד בהיסטוריוגרפיה המקראית ובהשוואות שבין המקרא לתרבויות המזרח הקדום. משתתף בפרויקט מחקר של פרופ' דניאל שוורץ מהאוניברסיטה העברית לשחזור הנוסח העברי האבוד של ספר מקבים א'.

פרסומים:

“'David is Hiding among Us': The Stories about David, Saul, and the Ziphites (1 Sam 23:19–24; 26:1).” In David in the Desert. Edited by Hannes Bezzel and Reinhard G. Kratz. BZAW; Berlin / Boston: de Gruyter, 2020 (approx.)

מלגת רוטנשטרייך תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ו